Posts Tagged ‘teatr’

Ekologiczny Przegląd Teatralny

czwartek, Marzec 18, 2010 1:12 Komentarze są wyłączone

Ekologiczny Przegląd Teatralny organizuje Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach zadania pn. „Ku zrównoważonemu rozwojowi powiatu wołomińskiego”…
Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach wiekowych:
I. Przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej
II. Klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
Konkurs składa się z [...]

This was posted under category: Aktualności Tags: , , , , ,