Konkurs “Czysty Las”

środa, Kwiecień 21, 2010 20:03
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

VI Ogólnopolski Konkurslas “Czysty Las” pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Cele konkursu:

Poprawa czystości polskich lasów

Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Warunki konkursu:

1. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub zespołu szkół.

2. Czas trwania konkursu

Szósta edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2009/2010.

Ogłoszenie konkursu – luty 2010 r.

Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród – do końca września 2010 r.

Uroczyste wręczenie nagród – październik 2010 r.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2010 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyła dyrektor placówki na adres biura konkursowego

Szczególowe informacje oraz Regulamin VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Czysty Las”
w roku szkolnym 2009/2010 dostępny na stronie internetowej:

http://www.tpl.org.pl/pokaz.php?id_k=43&id_sub=84&wyswietl=3