Sztafeta Niepodległości w Zielonce

środa, Październik 14, 2009 11:40
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

Tradycyjnie 11 listopada 2009 roku przy pomniku rozstrzelanych harcerzy odbędzie się Sztafeta Niepodległości o szablę ułańską, którą rozegrają uczniowie szkół podstawowych z Zielonki. Sztafeta Niepodległości w tym roku zostanie rozszerzona na szkoły podstawowe z powiatu wołomińskiego. Szkoły będą rywalizować o nagrodę główną – komplet strojów sportowych.

Organizator zawodów: ZUKS „MUTKA” Zielonka
Sędzia Główny: Maciej Skowronek

Program:
10.00 – zbiórka, złożenie zgłoszeń, rozgrzewka startujących
10.30 – start Sztafety
11.35 – rozdanie nagród
12.00 – Salwa Honorowa

Regulamin zawodów:

  1. Uczestnicy: reprezentacje szkół podstawowych Zielonki i powiatu wołomińskiego złożone z 4 dziewcząt i 4 chłopców z poziomów klas 4, 5, 6. Razem reprezentacja szkoły liczy 24 zawodniczki i zawodników.
  2. Trasa biegu: analogiczna jak w poprzednich biegach (po trójkącie ok. 400 m na jedną zmianę) z przesuniętą linią startu i mety (zmiana dla bezpieczeństwa uczestników eliminuje niebezpieczne zakręty).
  3. Sposób przeprowadzania biegów: pierwsi zawodnicy sztafety startują z linii startu, zmiany następują na linii startu-mety bez strefy zmian poprzez przekazanie pałeczki sztafetowej.
  4. Punktacja: punktacja medalowa.
  5. Wyniki: wygrywa drużyna szkoły, która uzyska najwięcej pierwszych miejsc w biegach. Przy równej ilości pierwszych miejsc decyduje ilość drugich miejsc następnie ilość trzecich miejsc. W przypadku równej ilości decyduje większa ilość dzieci z danej szkoły na imprezie (zawodnicy, rezerwowi, kibice) w momencie zakończenia ostatniego biegu. Uwaga: pierwsze miejsce w punktacji ogólnej może zdobyć tylko szkoła, która weźmie udział we wszystkich biegach.
  6. Nagrody: dla każdej szkoły puchar i dyplom. Dla najlepszej szkoły z Zielonki – Nagroda Przechodnia – Szabla Ułańska. Dla zwycięskiej szkoły Nagroda Główna
  7. Uczestnicy muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie umożliwiające start w biegach przełajowych. Listy zawodników z pieczątką służby zdrowia i dyrektora szkoły opiekunowie drużyn składają do sekretariatu przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
  8. Ubezpieczenie zawodników należy do szkół wystawiających reprezentacje.
  9. we wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w tym regulaminie ostateczne słowo ma sędzia główny zawodów. Odwołania rozpatrywane będą przed rozpoczęciem następnego biegu lub przed ogłoszeniem wyników.
  10. Zgłoszenia: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie do dnia 31.10.2009r.

Szczegółowe informacje i zapisy Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Tel. 0-22-787-43-01
e-mail: biuro@powiat-wolominski.pl