Bezpłatne doradztwo ekologiczne dla firm z terenu Powiatu Wołomińskiego

wtorek, Październik 6, 2009 13:11
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

31 grudnia 2009 roku, o godzinie 10.00 Zielonkowskie Forum Samorządoweserdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Wołomińskiego do skorzystania z bezpłatnej oferty doradztwa ekologicznego.Doradztwo obejmuje:

- Przeprowadzenie wstępnego audytu ekologicznego w firmie (mikro-audytu) dotyczącego najważniejszych aspektów środowiskowych firmy;
- Analizę prawidłowości prowadzonej gospodarki odpadami;
- Analizę prawidłowości prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej;
- Analizę prawidłowości systemów emisji do atmosfery i systemów wentylacyjnych;
- Analizę prawidłowości prowadzonej sprawozdawczości i dokumentacji;
- Pomoc w zakresie obniżenia zużycia surowców, wody, energii elektrycznej itp;
- Pomoc w kontaktach z firmami odbierającymi poszczególne rodzaje odpadów.

Doradztwo będzie odbywało się na terenie zakładu/biura przedsiębiorcy – ekspert Forum będzie dojeżdżał i służył swoimi radami nieodpłatnie. Każdy przedsiębiorca otrzyma pisemne sprawozdanie z wynikami audytu i zaleceniami.

Naszymi ekspertami są doświadczeni specjaliści ochrony środowiska i eko-zarządzania.

W celu przeprowadzenia audytu istnieje możliwość umówienia się na wizytę z ekspertem Krzysztofem Napiórkowskim – koordynatorem projektu:
- telefonicznie pod numerem 0 604 201 765 w godz. 10-14
- lub poprzez e-mail: napiorkowski@poczta.onet.pl.

Program będzie realizowany do końca roku 2009.

Przedsiębiorstwa, które chciałby nawiązać długotrwałą współpracę w zakresie ochrony środowiska, obniżania kosztów działalności i zmniejszenia zużycia surowców zapraszamy również do skorzystania z oferty Mazowieckiego Klubu Czystego Biznesu Więcej informacji na ten temat znajduje się stronie www.czystybiznes.pl, a także pod  numerem telefonu 604 201 765.

Projekt: „Propagowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw – doradztwo i mikro-audyty ekologiczne” jest finansowany w 90% ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Źródło: powiat-wolominski.pl