Spotkanie mieszkańców w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2010 rok

wtorek, Wrzesień 22, 2009 7:48
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

22 września (wtorek) 2009 r., o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Duczkach 20 mieszkańców Naszej miejscowości, zebrało się w celu stworzenia wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2010 roku. Wybrano trzy najważniejsze postulaty, czyli:

SNC02720 SNC02718

1. Dokończenie prac przy budowie chodnika przy ulicy Ręczajskiej, w stronę Grabi Starych- odcinek około 450 metrów

2. Zamówienie około 20 sztuk betonowych koszy na śmieci

3. Zabezpieczenie, unowocześnienie boiska szkolnego do gry w siatkówkę i koszykówkę, specjalną “gumopodobną” nawierzchnią

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr XXX-77/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok wynosi 63 096,00 zł.

Wniosek zostanie złożony najpóźniej 30 września 2009 roku na ręce Pana Burmistrza Wołomina.

Duczki.pl