XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie- Jednogłośnie odrzucono!

czwartek, Wrzesień 3, 2009 20:59
Dodane w kategorii Aktualności

Jako jeden z wielu przedstawicieli mediów w powiecie wołomińskim jako pierwsi informujemy, iż w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ulicy Miłej 1 w Duczkach, na której obecnie znajduje się przedszkole podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Wołominie

SNC02483

Pan Dariusz Melcher- sołtys wsi Duczki zgłosił w imieniu Rady Sołeckiej zdecydowany sprzeciw wobec pochopnego pozbywania się tak atrakcyjnie położonej działki. Wobec braku gminnych nieruchomości w Duczkach, podjęcie nieprzemyślanej decyzji uniemożliwiłaby w przyszłości stworzenie w centrum miejscowości ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej bądź innego obiektu przeznaczonego dla Nas (społeczności lokalnej). W załaczniku znalazła się lista ponad 450 osób popierających ten że sprzeciw.

Była to jedna z natychmiastowych odpowiedzi na uzasadnienie do uchwały sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Duczkach przy ulicy Miłej 1 ( teren przedszkola).

3 września 2009 roku podzcas sesji Rady Miasta w Wołominie wpłynął formalny wniosek od Pana Marcina Dutkiewicza (Klub Radnych RSP) o następującej treści:

Przedszkole w Duczkach istnieje od 40 lat. Niestety w niezmienionej postaci. Ten sam budynek, to samo wyposażenie placu zabaw. Zmienna, stale rosnąca, jest tylko ilość dzieci chcących uczęszczać do tej placówki. Wzrost liczby dzieci jest proporcjonalny do stałego rozwoju Duczek jak i przyległych miejscowości (Zagościniec, Lipinki, Grabie Nowe, Grabie Stare, Lipiny Nowe). Liczba dzieci przyjętych do przedszkola równa jest tej wyrażającej skalę problemu pt. „Przedszkole w Duczkach” czyli mówiącej ile dzieci nie będzie mogło rozwijać się tak jak ich „uprzywilejowani” koledzy z sąsiedztwa czy też z pobliskiego, a jednak jakże odległego pod tym względem Wołomina….

Od kilku lat prowadzone są działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Niestety jak dotąd bezskutecznie. Przedstawiony w czerwcu br. kosztorys inwestorski na adaptację jednego ze skrzydeł SP w Duczkach na potrzeby przedszkola opiewający na kwotę 8,7 mln zł zdecydowanie przewyższył hipotetycznie przeznaczone na ten cel środki.  Wg słów Pana Burmistrza „stanęliśmy na początku drogi”. Co oznaczało, że należy szukać nowej lokalizacji dla przedszkola.

Teraz nagle okazuje się, że inwestycja ta na nowo zostaje wpisana w wieloletni program inwestycyjny, z przewidywanym zakończeniem nie wcześniej niż w 2012 r.  Oznacza to, że inwestycja będzie prowadzona przez Radę Miasta następnej kadencji. Jednocześnie za taką deklarację oczekuje się od obecnej Rady Miasta wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, na której aktualnie znajduje się przedszkole.

Kuriozalne wydaje się podejmowanie uchwały na 3 – 4 lata przed przewidywanym terminem jej realizacji. Ponadto termin zbycia nieruchomości jest określony tylko w uzasadnieniu do uchwały a nie w samej uchwale. A przecież to podjęta uchwała jest wiążąca a nie jej uzasadnienie.

W zdecydowanej części to Rada Miasta kolejnej kadencji będzie ponosiła wydatki na realizację tej inwestycji, niech zatem i przyszła Rada decyduje o sprzedaży rzeczonej nieruchomości lub o jej pozostawieniu w zasobach Gminy.

Wobec dynamicznego rozwoju przemieści Wołomina zapewne nie zabraknie pomysłów na jej zagospodarowanie na cele publiczne. I wcale nie trzeba mieć na myśli kompleksu sportowo – rekreacyjnego na skalę gminno-powiatową. Utworzenie w tym miejscu ośrodka na kształt klubu osiedlowego a może otwarcie filii biblioteki miejskiej lub po prostu ogrodu jordanowskiego z pewnością sprosta oczekiwaniom mieszkańców Duczek.

Osobliwość sytuacji polega również na tym, że tak istotną dla społeczeństwa decyzję próbuje się podjąć w zaciszu Urzędu Miasta. Bez pytania kogokolwiek, Rady Sołeckiej czy całej społeczności Duczek, o opinię w tej sprawie.

Czy powstanie salonów gier liczbowych jest istotniejsze od kształcenia i rozwoju naszych dzieci a tym samym od przyszłości ich i naszej? W kwestii salonów gier wypowiadały się Rady Sołeckie, Osiedlowe, parafie…. Dlaczego w sprawie sprzedaży nieruchomości, od dziesięcioleci przeznaczonej   i wykorzystywanej do celów oświatowych ma decydować tylko RM, dlaczego ma decydować tylko Burmistrz? Dlaczego sprawę dotyczącą rozwoju miejscowości próbuje się przeforsować bez udziału i wiedzy społeczeństwa?

Wobec powyższego zgłaszam wniosek formalny o wycofanie spod obrad Rady Miasta, na jej XXXI sesji, uchwały nr 12 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Duczkach przy ul. Miłej 1.

Marcin Dutkiewicz

SNC02489

Wniosek został jednogłośnie przegłosowany- uchwała numer 12 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Duczkach została wycofana!

Duża zasługa w tym radnych, sołtysa oraz Was drodzy Państwo. Jako portal, głos w słusznej sprawie miejscowości Duczki chcemy z tego miejsca serdecznie podziękować za przychylność do protestu.

Liczymy na jak najszybsze ruszenie intensywnych prac przy budowie, zagospodarowaniu nowej placówki dla Naszego przedszkola. Wierzymy, że wszystko stoi na dobrej drodze.

Duczki.pl

” Jest nam przykro z powodu powstałych niejasności lub ostrych słów zawartych w artykule apelującym o solidarność mieszkańców Duczek w sprawie przedszkola. Nie miały one na celu kogoś obrażenie  lecz postawienie twardych argumentów. Artykuł na w/w temat jest zbiorowym spisem głosów na temat Duczek przez ich mieszkańców , jak i suchą oceną postrzegania Duczek przez innych.”

2 odpowiedzi na “XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie- Jednogłośnie odrzucono!”

  1. Rosinka na duczki.pl napisał:

    piątek, 4 Wrzesień o godz. 9:27

    Bardzo się cieszę, że uchwała zostala wycofana. Martwię się jednocześnie, że kiedy moje dziecko pójdzie za rok do przedszkola może nie mieć gdzie iśc i będę musiala szukać przedszkola w Wołominie albo prywatnie a przecież nie każdego na to stać. Miejmy nadzieję, że szybko znajdzie się nowa lokalizacja dla Naszego Przedszkola.

  2. Wojciech Plichta na duczki.pl napisał:

    piątek, 4 Wrzesień o godz. 12:08

    W 2012 roku przedszkole na terenie ZS w Duczkach ma zostać skończone.. Do tego czasu pewnie obecne pozostanie na swoim miejscu.. Ale tu jak na razie nie ma 100% gwarancji.. Potrzeba czasu i odrobinę zaufania, że już wkrótce sytuacja będzie mniej nerwowa i emocjonująca. Wczorajsza sesja RM w Wołominie to kolejny krok (miejmy nadzieje) na przód:)