III Turniej Orlika w Wołominie

środa, Wrzesień 5, 2012 12:25
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

plakat Turniej ORLIKACelem organizacji III TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA jest promowanie wśród dzieci i młodzieży sportowej aktywności i zasad rywalizacji fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do organizowania różnych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” .

Turniej Orlika przeznaczony jest dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, jak również tzw. „dzikie drużyny”. PAMIĘTAJMY, że reprezentacja szkoły NIE MUSI LICZYĆ jednej drużyny. Może być ich dowolna liczba.

Turniej będzie rozgrywany w terminie 10 i 11 września 2012 roku na szczeblu gminnym.

Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników turnieju i dla najlepszych drużyn w finałach wojewódzkich i w finale krajowym ufundowali partnerzy turnieju – PZU i PKN ORLEN.

Wszystkie zespoły w finałach wojewódzkich otrzyma profesjonalne stroje sportowe.
Najlepsze drużyny w finale krajowym otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: stroje piłkarskie, piłki, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3 i wiele innych.

Na zgłoszenia czekam do „pierwszego gwizdka” 10 września 2012 roku pod numerem telefonu 796 755 240 lub pod adresem plichta.wojciech@wp.pl

Zgłoszenia drużyny może dokonać jedynie opiekun drużyny, zgłoszenia przyjmowane będą na
piśmie, w zgłoszeniu opiekun podaje nazwę drużyny, podmiot zgłaszający (szkołę, UKS lub pisze
„dzika drużyna”), dane kontaktowe oraz imienną listę zawodników wraz z datami urodzenia.
Wzór formularza dołączony jest w mailu.

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ?
• W trakcie całego turnieju zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół.
• W wyjątkowej sytuacji, kontuzja gracza, zmiana szkoły, etc., dopuszczamy możliwość dobrania
maksymalnie trzech zawodników (pod warunkiem, że nie występowali oni we wcześniejszej
fazie turnieju w innym zespole).
• Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich
(lub poświadczenia lekarza na liście startowej drużyny) albo pisemnego oświadczenia dyrektora
szkoły lub opiekuna drużyny złożonego na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej)
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
• Turnieje rozgrywane w ramach Turnieju Orlika mogą być rejestrowane przez media (zdjęcia,
filmy – TV, prasa, Internet), dlatego do zgłoszenia drużyny należy dołączyć zgodę rodziców/
opiekunów na grę ich dzieci w turnieju oraz zgodę na wykorzystanie wizerunków dzieci
do celów informacyjnych i promocyjnych turnieju. Wzór oświadczenia należy pobrać ze strony
internetowej www.turniejorlika.pl
• Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju Orlika musi mieć przy sobie ważną legitymację
szkolną lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia.

Kluby sportowe (inne niż UKS). W drużynie może grać maksymalnie
3 zawodniczki/ zawodników, którzy są potwierdzeni i uprawnieni do
gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2012/2013 do
rozgrywek ligowych w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej
lub którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i grali w jej
składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS). Fakt ten
musi być potwierdzony na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej)
przez podmiot zgłaszający drużynę. W wszystkie drużyny biorące
udział w finałach wojewódzkich i w finale ogólnopolskim będą weryfikowane
przez właściwe Okręgowe Związki Piłki Nożnej.

Drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników. W całym turnieju
grają zespoły sześcioosobowe – 5 zawodników na boisku + bramkarz.
Standardowy czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Wojciech Plichta
V-ce Przewodniczący Komisji Edukacji