Lokalne spotkanie mieszkańców w Duczkach

piątek, Sierpień 19, 2011 19:21
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

8czerwca2011 (13)

13 sierpnia 2011 odbyło się spotkanie mieszkańców ulic Zachodnia, Grabowska, Miła i Krótka odnośnie odwodnienia- zorganizowane przez radnych Rafała Pazio i Wojciecha Plichtę w budynku „starego „ przedszkola. Nawiązując do wydarzeń, jakie miały miejsce w niedzielę 31 lipca 2011 roku  (intensywne opady deszczu, skutkujące podtopieniami ulic, budynków i posesji) mieszkańcy zwrócili się z pismem do Burmistrza Wołomina pana Ryszarda Madziara z prośbą o niezwłoczne przystąpienie do prac związanych z zapewnieniem odprowadzania wody po opadach i zimowych roztopach z ulic wymienionych powyżej. Mieszkańcy zaproponowali przydzielenie kwoty pieniężnej w wysokości pokrywającej projekt i wykonanie rozwiązania zapewniającego odprowadzenie zalegającej wody.

Wniesiono również  o powołanie eksperta ds. melioracji, który przygotuje i przedstawi na spotkaniu społeczności lokalnej 3 września 2011 roku o godzinie 9.00 w budynku przy ulicy Miłej 4, koncepcję odprowadzenia wód deszczowych. W koncepcji powinien być uwzględniony wpływ rozwiązania na sąsiednie obszary.

Sugerowane rozwiązania to:

1. udrożnienie, pogłębienie, ułatwienie odpływu wody istniejącymi rowami    w kierunku rzeki i rowu PKP (do wykonania w trybie natychmiastowym) i zapewnienie korzystania z rowu dla wszystkich posesji

2. odwrócenie (potencjalnie przepołowienie) kierunku traktów wodnych z ulic Zachodniej i Grabowskiej w stronę ulicy Krótkiej i rowu PKP; utworzenie krytych spustów wodnych

3. utworzenie spustu wody deszczowej kanałem krytym wzdłuż ulic Miłej i Krótkiej

4. doraźne zlikwidowanie występujących zalewisk

5. poprawienie spadków ulic w kierunku rzeki, tam gdzie nie są zachowane

Po 24 sierpnia zostaną zorganizowane kolejne spotkania pozostałych notorycznie zalewanych ulic Duczek.

JM