Sala gimnastyczna Huraganu imienia Małgorzaty Dydek

czwartek, Czerwiec 9, 2011 14:28
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

DSC00155Malgorzata_Dydek_wraca_2792248salah

Powołując się na ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Wołomin, zatwierdzonego podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w 2008 roku (Rozdział III/Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady Miejskiej/ Punkt 2. Tryb pracy rady/ § 39, podpunkt 1) pisemnie poprosiłem Pana Burmistrza o pilne rozpatrzenie mojej inicjatywy uchwałodawczej i sporządzenie uchwały na najbliższą, czerwcową Sesje Rady Miejskiej w Wołominie- nadanie imienia sali sportowej imieniem Małgorzaty Dydek na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ulica Korsaka 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie, Pan Marcin Dutkiewicz, w zeszłym tygodniu został przeze mnie poinformowany o tego typu propozycji, jak również i większość kolegów radnych. W odpowiedzi słyszałem słowa zdecydowanego poparcia. Poprosiłem również o przedstawienie powstałego projektu uchwały do zaopiniowania przez co najmniej dwie komisje Rady (zgodnie ze Statutem Gminy Wołomin), tj. Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa.
Nie podejrzewam, by projekt uchwały sporządzony przez Pana Burmistrza spotkałby się z negatywnym odbiorem ze strony kolegów Radnych lub mieszkańców Gminy Wołomin.

Materiał: www.WojciechPlichta.com