Wybrano Sołtysa Duczek i Rade Sołecką

piątek, Maj 20, 2011 22:52
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

Gmina Wołomin (20)W piątek o godzinie 18.00 w Zespole Szkół w Duczkach odbyły się wybory Sołectwa Duczki. Mieszkańcy naszej miejscowości mieli okazję wziąć udział w głosowaniu na stanowisko sołtysa wsi, wyboru składu osobowego Rady Sołeckiej oraz, myślę co najważniejsze zabrać głos w debacie w debacie z Burmistrzami Wołomina.

Na wybory przybyło 190 uprawnionych osób. W wyborze na Sołtysa Duczek wzięło udział 189, oddano 188 głosów. Kandydatami byli panowie Melcher Dariusz i Kazimierczuk Stanisław. W wyniku tajnego głosowania wybory z 90 % przewagą wygrał obecny sołtys, pan Dariusz Melcher.

W skład Rady Sołeckiej weszli państwo Beata Bieńczyk, Sławomir Smyk, Bogdan Kacprzak, Wojciech Plichta, Robert Szumski, Józef Olechowski i Henryk Oleksiak. Nie wybrano panów Józefa Wódki, Karola Marcinkiewicza i pani Kingi Sadowskiej, którzy otrzymali za małą liczbę głosów.

W przerwie między dwoma głosowaniami głos zabierali burmistrz Ryszard Madziar, burmistrz Sylwester Jagodziński, Radosław Wasilewski, Wojciech Plichta, Marcin Dutkiewicz, pracownicy Urzędu Miasta w Wołominie oraz mieszkańcy Duczek.

Nasza miejscowość przyjęła Ryszarda Madziara w sposób szczególny- gromkimi brawami. Cały dialog przebiegał w pogodnej, bezkonfliktowej atmosferze.

EK