Strategia rozwoju dla wsi Duczki

poniedziałek, Listopad 17, 2008 23:33
Dodane w kategorii Artykuły
Komentarze są wyłączone

Dnia 06.11.2008 w szkole w Duczkach odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta w sprawie opracowania strategii rozwoju dla Duczek. Zadaniem tego spotkania było stworzenie listy potrzeb mieszkańców.

Część potrzeb została zgłoszona na spotkaniu, można było też spisać na kartkach potrzeby dostarczyć do Sołtysa po spotkaniu. W ten sposób powstała lista potrzeb mieszkańców Duczek, która została przekazana do referatu planowania w Urzędzie. Pełna lista poniżej.

Lokalna strategia rozwoju dla Duczek. Definicja potrzeb.
06.11.2008

 1. Kanalizacja
  1. kanalizacja ściekowa – uzupełnienie w miejscach nie objętych Funduszem Spójności
  2. kanalizacja deszczowa – rozszerzanie sieci przy okazji wykonywania kanalizacji ściekowej ze zwróceniem uwagi na główne ulice i ulice gdzie są problemy z odpływem wody
  3. rowy melioracyjne – regularne udrażnianie istniejących i wykonanie tam, gdzie ukształtowanie terenu tego wymaga
 2. Drogi

  1. nawierzchnia dobrze utwardzona (asfaltowa, z kostki) na wszystkich ulicach w miarę wykonywania kanalizacji ze zwróceniem uwagi na jakość wykonania (m.in. dobry odpływ wody)
  2. garby zwalniające na ulicach osiedlowych
 3. Chodniki

  1. chodniki z kostki przynajmniej na ulicach tzw. reprezentacyjnych, czyli przy ul. Willowej, Szosie Jadowskiej, Przytorowej, Szkolnej
  2. w miarę możliwości na każdej ulicy
  3. chodnik/deptak od kościoła do ul. Szkolnej (oświetlony, z ławeczkami, zaprojektowaną zielenią)
 4. Stworzenie dodatkowego pasa dla skręcających w prawo z ul. Willowej na Szosę Jadowską z przedłużeniem na Szosie Jadowskiej w postaci pasa włączającego do ruchu (poprzez przeorganizowanie placu przy sklepie GS)
 5. Sygnalizacja świetlna (minimum migające żółte światło ze znakiem przejście dla pieszych przy szkole i przy skrzyżowaniu ul. Willowej z Szosą Jadowską)
 6. Stacja PKP

  1. zadaszenie
  2. parking samochodowy i rowerowy
  3. toalety
  4. ławki, kosze na śmieci
  5. dobrze byłoby przy stacji PKP umieścić mapę Duczek, Zagościńca i Lipinek
  6. uporządkowanie terenu przy stacji
 7. Śmieci / odpady

  1. kosze na śmieci – ze względu na możliwą dewastację lub niewłaściwe użytkowanie takich koszy dobrze byłoby umieścić na lub przy takich koszach informację, że zdewastowane i źle użytkowane kosze będą zlikwidowane.
   Ostateczny tekst można byłoby ustalić w ramach konkursu, niekoniecznie z nagrodami, w szkole wśród uczniów lub ogólnie wśród mieszkańców Duczek czy gminy Wołomin.
  2. pojemniki na plastiki i szkło w okolicy stacji PKP, szkoły, sklepów celem uniknięcia zaśmiecenia w najbardziej uczęszczanych miejscach
  3. organizacja zbiórki śmieci zielonych, piachu/błota w okresach sezonowych (mobilizacja mieszkańców do dbania o teren na i przed posesją)
  4. regularne oczyszczanie ulic z zanieczyszczeń
  5. tablice informacyjne w miejscach często zaśmiecanych – ustalenie tekstu jw., patrz pkt. 8.1
 8. Przystanki autobusowe przy szkole i przy skrzyżowaniu ul. Willowej z Szosą Jadowską
 9. Przyłączenie Duczek do miejskiej sieci cieplnej
 10. Oświetlenie – uzupełnienie oświetlenia na wszystkich ulicach
 11. Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych wykonanych z azbestu
 12. Rozbudowa, modernizacja sieci telekomunikacyjnej celem poprawienia jakości usług
 13. Utwardzenie parkingu przy kościele
 14. Zieleń – brak zorganizowanej zieleni, dużo zakrzaczonych terenów

  1. organizacja zieleni
  2. pielęgnacja zieleni np. regularne koszenie trawy przy drogach, ścinanie gałęzi utrudniających przejście przechodniom, usuwanie drzew zasłaniających oświetlenie czy stwarzających zagrożenie
  3. zagospodarowanie szczególnie reprezentacyjnych miejsc w Duczkach – ul. Willowa, Szosa Jadowska, ul. Przytorowa, teren przy szkole, teren między kościołem a ul. Szkolną
 15. Szkoła

  1. modernizacja budynku i placu szkolnego
  2. parking samochodowy i rowerowy (samochodowy mimo zdecydowanej poprawy jest nadal niewystarczający przede wszystkim ilościowo)
  3. boisko (obecnie istniejące jest wykonane społecznie, potrzebne jest jednak profesjonalne boisko z przeznaczeniem do różnych gier zespołowych)
  4. bezpłatny lub atrakcyjny cenowo dostęp do hali sportowej
  5. bezpłatne obiady dla uczniów
 16. Przedszkole – stworzenie nowoczesnego przedszkola z 4-5 oddziałami
 17. Dom Kultury np. w miejsce obecnie istniejącego przedszkola przy ul. Miłej (m.in. możliwość organizacji spotkań różnych grup społecznych np. Klub Seniora)
 18. Park jako m.in. miejsce na organizację spotkań o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym, rodzinnym
 19. Plac zabaw ogólnodostępny (poza terenem szkoły i przedszkola np. na terenie ewentualnego parku) wyposażony w urządzenia dla dzieci młodszych i starszych, ze zwróceniem uwagi na różnorodność, możliwości rozwojowe
 20. Teren rekreacyjno-sportowy

  1. boisko do różnych gier zespołowych, korty tenisowe, strzelnica sportowa
  2. miejsce do uprawiania sportu całorocznego typu fitness, taniec (np. w ramach Domu Kultury)
 21. Ścieżki rowerowe

  1. przedłużenie ścieżki rowerowej na Szosie Jadowskiej w kierunku Starego Grabia
  2. wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenach zielonych np. wzdłuż rzeki w kierunku Helenowa czy w kierunku Majdanu
 22. Bezpieczeństwo

  1. regularny, częsty patrol straży miejskiej, policji
  2. częstsze kontakty z mieszkańcami
  3. posterunek policji lub straży miejskiej
 23. Punkt pocztowy
 24. Bezpłatny dostęp do Internetu (ewentualnie stworzenie miejsca z kilkoma stanowiskami np. w Domu Kultury)
 25. Dofinansowanie przejazdów liniami prywatnymi dla emerytów i rencistów
 26. Tablice ogłoszeń zawierającymi podstawowe dane tj., kto jest sołtysem i gdzie mieszka, kto jest dzielnicowym i jak można się z nim skontaktować, itp., jak również aktualne informacje o różnego rodzaju ważnych wydarzeniach/imprezach/szkoleniach organizowanych na terenie gminy Wołomin
 27. W okresie zimowym prowadzenie prac w zakresie usuwania śniegu z ulic i chodników, posypywania chodników piaskiem
 28. Brak usług gastronomicznych – ułatwienie osobom zainteresowanym poprowadzeniem małej gastronomii otwarcie takiego biznesu poprzez różnego rodzaju preferencje
 29. Imprezy integracyjne dla mieszkańców np. Dni Duczek
 30. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców