Odeszła Legenda Wołomińskiego Sportu

wtorek, Listopad 23, 2010 18:23
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

mironW wieku 96. lat opuścił nas Pan Miron Cichecki. Całe swoje dorosłe życie związał z Wołominem, ze sportem i z “Huraganem”. Sprawami Wołomina i swojego ukochanego klubu interesował się do końca życia.

Miron Paweł Cichecki urodził się w Warszawie, jako syn Józefa i Heleny z domu Michalskiej. W 1934 roku ukończył i otrzymał maturę w gimnazjum im. Tomasza Zana w Pruszkowie, gdzie jego ojciec, od 1919 roku, pełnił funkcję burmistrza. Później studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1935 roku osiedlił się wraz z rodziną w Wołominie, gdyż jego ojciec objął stanowisko burmistrza tego miasta. Jeszcze w Pruszkowie M.P. Cichecki bardzo aktywnie uprawiał sport, dlatego też po przyjeździe do Wołomina wstąpił do Wołomińskiego Klubu Sportowego Huragan i jako zawodnik sekcji lekkoatletycznej reprezentował Klub i Wołomin na wielu zawodach sportowych, angażując się jednocześnie w działalność organizacyjną Klubu. W roku 1938 odbył obowiązkową służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 24 pułku piechoty w Łucku na Wołyniu. W wojnie obronnej września 1939 roku wziął udział w obronie Warszawy jako dowódca plutonu strzeleckiego w 3 batalionie piechoty sformowanym w Rembertowie z żołnierzy ochotników, których nie zdążyła objąć mobilizacja.

Po kapitulacji Warszawy wrócił do Wołomina, zawarł związek małżeński i kontynuował pracę zawodową w Komunalnej Kasie Oszczędności. Wiosną 1940 roku wstąpił do konspiracyjnej organizacji Związek Walki Zbrojnej Obwodu Rajski Ptak. Został zaprzysiężony przez porucznika Stanisława Juliaka, pseudonim Wilk, on sam przyjął pseudonim Olsza.

W latach 1942-1944 brał udział w kilkunastu akcjach dywersyjno – sabotażowych. W 1944 roku, po wycofaniu się Niemców z Wołomina, został aresztowany przez NKWD i uwięziony przy ul. Piaskowej, a później w Ostrówku koło Klembowa. Był oskarżony o przynależność do AK i wrogość do ZSRR. Nie załamał się, a NKWD nie mogło udowodnić oskarżenia. Został przekazany przez NKWD do 3 Pułku Zapasowego I Armii Wojska Polskiego. W szeregach 3 dywizji im. Romualda Traugutta walczył na szlaku: wyzwolenie Warszawy – Bydgoszczy – Kołobrzegu, forsował Wał Pomorski i Odrę, brał udział w zdobyciu Berlina – zawsze na pierwszej linii frontu. Po kapitulacji Niemiec brał udział w akcji Wisła – likwidacji band UPA.

Od roku 1950 rozpoczął zawodową pracę w wydawnictwach różnego typu. Od 1960 roku pracował w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich. W 1976 roku przeszedł na emeryturę.

Od 1935 roku przez okres okupacji i po zakończeniu wojny do dnia dzisiejszego był i jest członkiem i aktywnym działaczem Wołomińskiego Klubu Sportowego Huragan. Został wybrany na przewodniczącego społecznego komitetu, który pobudował obiekty sportowe, które Wołominowi służą do dzisiaj. W 1976 roku w 41 rocznicę jego działania w Huraganie otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Klubu. Od 1990 roku do 1994 był radnym pierwszej kadencji wołomińskiego Samorządu Terytorialnego.

Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Koła w Wołominie Światowego Związku Żołnierzy AK obwodu Rajski Ptak. Za walkę i pracę dla ojczyzny został odznaczony między innymi:

* Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militarii
* Krzyżem Walecznych
* Krzyżem Armii Krajowej
* Krzyżem Partyzanckim
* Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
* Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
* Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
* Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej

Żegnamy legendę wołomińskiego sportu, żegnamy prawego i szlachetnego człowieka. Pan Miron Cichecki pozostanie w pamięci wszystkich, którzy Go znali, lubili i szanowali.

www.WojciechPlichta.com

(fot. UM Wołomin)