Nowa strona BIP

wtorek, Październik 5, 2010 9:03
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

bipPowiat Wołomiński uruchomił nową odsłonę Biuletynu Informacji Publicznej. Bardziej przejrzysta struktura strony ma ułatwić mieszkańcom odszukanie informacji urzędowych. Przebudowa witryny była jednocześnie odpowiedzią na zmieniające się przepisy prawne w zakresie dostępu do informacji publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są udostępniać poprzez stronę internetową wymagane przez polskie prawo informacje. Poprzez nową stronę BIP Starostwa Powiatowego w Wołominie mieszkańcy mogą sprawdzić aktualny status swojej sprawy bez konieczności kontaktowania się z urzędem.