XIX MIĘDZYNARODOWY PÓŁMARATON ULICZNY “CUD NAD WISŁĄ”

piątek, Lipiec 30, 2010 12:09
Dodane w kategorii Aktualności
Komentarze są wyłączone

polmaratonTermin: 15 sierpnia 2010r.

Zawody odbędą na trasie:
Ossów – Leśniakowizna – Majdan – Stare Lipiny – Wołomin, ul. Niepodległości, przejazd kolejowy, ul. Geodetów – Czarna – Ciemne – Radzymin.

Miejsce:
START- przy Szkole Podstawowej w Ossowie o godz. 9.30.
Biuro biegu w Szkole Podstawowej w Ossowie czynne od godziny 7.30

META - Radzymin, Plac T. Kościuszki (zakończenie Półmaratonu przewidziano na godz. 10.30)

REGULAMIN
XIX MIĘDZYNARODOWEGO PÓŁMARATONU ULICZNEGO
„CUD NAD WISŁĄ”

1. CEL ZAWODÓW

- uczczenie 90 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920r.
- popularyzacja biegów masowych w kraju i za granicą
- zachęcenie do aktywnego wypoczynku rodzinnego

2. ORGANIZATORZY

- Starosta Powiatu Wołomińskiego
- Burmistrz Radzymina
- Burmistrz Wołomina
- Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
- Ośrodek Sportu i Rekreacji „HURAGAN” w Wołominie

3. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 15 sierpnia 2010r. na trasie:
Ossów – Leśniakowizna – Majdan – Stare Lipiny – Wołomin, ul. Niepodległości, przejazd kolejowy,
ul. Geodetów – Czarna – Ciemne – Radzymin

START- przy Szkole Podstawowej w Ossowie o godz. 9.30. Biuro biegu w Szkole Podstawowej w Ossowie czynne od godziny 7.30

4. UCZESTNICTWO

W biegu mogą startować wszyscy chętni, którzy:

- dokonają terminowego elektronicznego zgłoszenia na stronie:

ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIE

http://www.online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=86.

do dnia 31 lipca 2010 roku

- ukończyli 18 rok życia,
- uiszczą wpisowe
- przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub podpiszą oświadczenie, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas biegu.
- okażą przy pobieraniu numeru startowego dowód tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wpłaty wpisowego

5. KATEGORIE WIEKOWE

I kategoria – do 29 lat
II kategoria – 30-39 lat
III kategoria – 40-49 lat
IV kategoria – 50-59 lat
V kategoria – 60-69 lat
VI kategoria – 70 lat i starsi

KOBIETY:
I kateg. – do 25 lat
II kateg. – 25-30 lat
III kateg. – 30-35 lat

Dla kobiet po 35 roku życia organizujemy II Mistrzostwa Polski Weteranek. Kategorie co 5 lat

kat. ŻOŁNIERZ POLSKI

N I E P E Ł N O S P R A W N I:
wózki inwalidzkie, niewidomi i słabo widzący, po amputacji kończyn górnych, biegnący o kulach

6. NAGRODY

I MIEJSCE W KLASYFIKACJI OGÓLNEJ – 3.000,- II M-CE 2.000,- III 1.500,-

KOBIETY: I M-CE 2.000,- II M-CE 1500,- III M-CE 1.000,-

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe koszulki, medale i dyplomy uczestnictwa. Zwycięzca w poszczególnej kategorii wiekowej otrzyma puchar lub statuetkę, medal oraz nagrodę rzeczową. Za II i III miejsce zawodnicy otrzymają medale oraz ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród o godz. 12.30

7. SPRAWY FINANSOWE

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,
- koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy,
- uczestników biegu obowiązuje wpisowe 30 zł od osoby (zwolnieni są inwalidzi, weterani wojenni, emeryci i renciści oraz zawodnicy z powiatu wołomińskiego).

Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane

- wpłaty wpisowego można dokonać na konto:

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
BPH PBK S.A. Oddział w Radzyminie
Nr 06 1060 0076 0000 4042 7004 8748

8. NOCLEGI

Rezerwacja noclegu jest możliwa w internacie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, tel.( 22) 786-63-02 lub 4 km od Radzymina w Zajeździe „Kalwados” w miejscowości Słupno tel. 509 666 613

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg zostanie rozegrany według obowiązujących przepisów PZLA, bez względu na warunki atmosferyczne. Limit czasowy 3 godziny.
Organizatorzy po biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz ciepły posiłek.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.

Uwaga !!!
Odjazd „autokarów-szatni” z Radzymina (przy OSP)
pierwszy autokar – 7.20, drugi – 7.30.

Po biegu z Radzymina do Ossowa: pierwszy autokar odjeżdża o godzinie 13.15, drugi o godzinie 14.00.